banner_940x250px_StartEdition.jpg

wymagania techniczne
ArchiCAD v ArchiCAD Start Edition - różnice
cennik ArchiCAD Start Edition

 

Nowe możliwości:

 

+ Szybsza i płynniejsza nawigacja 2D 

 

ARCHICAD STAR(T) Edition 2019 wprowadza istotne udoskonalenia zwiększające wydajność obrazowania graficznego, zapewniające płynną i natychmiastową nawigację 2D niezależnie od rozmiarów i złożoności projektów. Wyświetlanie wypełnień złożonych elementów, wypełnień kryjących i przekrojowych jest przyspieszone dzięki akceleracji GPU.

 

Co więcej, ARCHICAD został wzbogacony o opatentowany algorytm dla procesorów wielordzeniowych, dzięki któremu obliczenia na potrzeby płynnej nawigacji w 2D przygotowywane są „w tle” wyprzedzając przyszłe operacje. Obsługa monitorów o wysokiej rozdzielczości (4K i 5K) pozwala oglądać projekty z większą ilością detali, również w systemie operacyjnym Windows. 

 

 

+ Właściwości definiowane z użyciem Reguł

 

ARCHICAD STAR(T) Edition 2019 pozwala wykorzystywać wyrażenia logiczne i matematyczne do generowania właściwości lub ich wartości dla elementów projektu. Można dzięki temu płynnie zarządzać informacjami zawartymi w projekcie, zwanymi komponentem „I” w BIM. Zautomatyzowane procesy logiczne i obliczeniowe pozwalają dynamicznie określać wybrane właściwości elementów, a następnie samoczynnie je aktualizują bez konieczności czasochłonnego i obarczonego ryzykiem błędów ręcznego wprowadzania danych.

 

Wyrażenia logiczne i matematyczne można wykorzystać jako znaczniki lub filtry pozwalające grupować wybrane elementy. Efekty tych działań mogą być prezentowane w dowolny sposób - graficznie, tabelarycznie lub geometrycznie. Dostępne operacje matematyczne, logiczne i tekstowe odpowiadają funkcjom znanym z arkuszy kalkulacyjnych. W zestawieniach interaktywnych wartości zawierające adres URL stają się aktywnym hiperlinkiem, co oznacza, że umożliwiają szybki dostęp do wszelkich połączonych stron internetowych oraz danych dostępnych online.

 

 

+ Wiodące rozwiązania w standardzie OPEN BIM

 

ARCHICAD STAR(T) Edition 2019 obsługuje import elementów o złożonej geometrii opartej na krzywych NURBS również poprzez format zapisu IFC4.

 

Pełne dane dotyczące cech i właściwości komponentów projektu (w tym struktur warstwowych i profili złożonych) mogą być eksportowane do specjalizowanych aplikacji w celu wykonania przedmiarów, kosztorysów lub harmonogramów, również z wykorzystaniem standardów IFC2x3 i IFC4. 

 

Importowane właściwości elementów zapisane w standardzie IFC (wszystkie lub wybrane) mogą zostać precyzyjnie zmapowane do właściwości ARCHICADa, dzięki czemu można je wykorzystać jako kryteria przy ustawianiu Wariantów graficznych lub podczas wykrywania kolizji. Można też je wykorzystać jako dane do tworzenia nowych wyrażeń, zestawień lub etykiet. Ponadto warstwy elementów modelu IFC można zmapować do istniejących warstw ARCHICADa, co pozwala uniknąć ich powielenia podczas importu.

 

 

+ Ulepszenia wydajności

 

ARCHICAD STAR(T) Edition 2019 dostarcza m.in. uproszczoną paletę Zaznaczenia ze zmodernizowanym interfejsem, ulepszone okna definicji Opcji reprezentacji modelu oraz Menedżera atrybutów oraz poświetlanie ścian na rzucie w oparciu o priorytety Materiałów budowlanych co znacząco wspomaga proces projektowania.

 

 

+ Ulepszenia dokumentacji

 

ARCHICAD STAR(T) Edition 2019 przynosi wiele udogodnień wykorzystywanych podczas tworzenia dokumentacji: formatowanie tekstu w skryptach GDL, ponowne powiązanie już wstawionych etykiet, opcje bezpieczeństwa dla plików PDF, możliwość tworzenia własnych etykiet graficznych to tylko niektóre z wielu nowości ostatniej wersji programu.

 

Aby skorzystać z pełnych możliwości i funkcji ARCHICADa w każdej chwili można uaktualnić posiadaną wersję do wersji pełnej kontynuując rozpoczęte wcześniej w STAR(T) Edition projekty.

Czym jest ArchiCAD STAR(T) Edition?

 

ArchiCAD STAR(T) Edition to specjalna wersja programu oparta na bazie ArchiCADa, przygotowana przez firmę Graphisoft z myślą o indywidualnych architektach i niewielkich pracowniach, chcących korzystać z najnowszych osiągnięć informatyki, lecz liczących się z kosztami. ArchiCAD STAR(T) Editionjest znakomitym narzędziem do wykonywania największych nawet zadań projektowych, nie pozwala jednak na jednoczesny dostęp do pliku z wielu stanowisk komputerowych (TeamWork), ma także kilka innych ograniczeń, nie mających jednak większego znaczenia z punktu widzenia większości indywidualnych architektów i niewielkich zespołów projektowych. Dzięki działaniu w oparciu o ideę Wirtualnego Budynku, oferuje użytkownikom szybkość, kreatywność i komfort pracy w połączeniu z intuicyjną prostotą obsługi. ArchiCAD jest wiodącym programem do projektowania architektonicznego i budowlanego na światowym rynku. Dzięki przystępnej cenie ArchiCAD STAR(T) Edition może stać się narzędziem codziennej pracy również dla Ciebie!

 

+ Jakie są jego najważniejsze cechy?

ArchiCAD STAR(T) Edition to niezastąpione narzędzie pracy na każdym etapie projektowania, od koncepcji do rysunków roboczych. Dzięki swej wszechstronności ArchiCAD STAR(T) Edition jest nieocenioną pomocą przy wykonywaniu każdego zadania, niezależnie od tego, czy chodzi o przygotowanie pracy na konkurs architektoniczny, czy o materiały do przetargu, uzyskanie pozwolenia na budowę, wizualizację prezentującą przyszłą inwestycję, czy też o skomplikowaną dokumentację techniczną zawierającą zestawienia materiałów i stolarki.

Już od pierwszego szkicu ArchiCAD tworzy wirtualny model przyszłej budowli, integrujący coraz więcej informacji w miarę postępów projektowania. Powstający model, zwany Wirtualnym Budynkiem, może być w każdej chwili prezentowany w formie widoków przestrzennych i animacji. Szereg opcji renderingu pozwala uzyskać zamierzony efekt, od obrazków naśladujących odręczne szkice po fotorealistyczne renderingi. Animacje polegające na ruchu słońca pozwalają szybko przygotować analizy nasłonecznienia. Projektowanie odbywać się może również w ujęciach perspektywicznych i aksonometrycznych. Wirtualny model budowli służy też do wygenerowania poważnej części dokumentacji. W ten sposób powstają przekroje, elewacje, rzuty dachów, podrysy detali i szereg innych rysunków, wymagających tylko kreślarskiego opracowania, łatwego dzięki rysunkowym narzędziom ArchiCADa, autowymiarowaniu i bogatym bibliotekom detali. Zapewnione jest przy tym zachowanie spójności projektu.

Poszczególne rysunki powiązane są interaktywnie z modelem wyjściowym, dzięki czemu zmiany dokonywane na dowolnym fragmencie dokumentacji przenoszone są samoczynnie na pozostałe jej elementy. Ułatwia to dokonywanie poprawek, a także (co niezwykle ważne) chroni przed ryzykiem popełnienia błędów. Wszystkie elementy projektu są zawsze pod ręką, bez potrzeby korzystania z innych programów i bez dodatkowego nakładu pracy. Taki sposób działania programu pozwala zoptymalizować projekt i zdecydowanie przyspiesza pracę. Arkusze dokumentacji przygotowane do wydruku łączą poszczególne rysunki w gotową do powielenia dokumentację. Program amoczynnie numeruje arkusze i uzupełnia je o takie elementy, jak ramki i dane pracowni, korzystając z bogatej biblioteki wzorców. Elementami arkuszy dokumentacji mogą też być dokumenty pochodzące z wielu innych programów (również z MS Word i MS Exel). 

+ Dlaczego właśnie ArchiCAD...?

ArchiCAD, najdoskonalsze ze współczesnych narzędzi służących projektowaniu, przełamuje ograniczenia filozofii elektronicznej deski kreślarskiej, charakterystyczne dla tradycyjnych programów CAD. Unikalna idea Wirtualnego Budynku, będąca podstawą koncepcji programu, zwiększa wydajność pracy i wspomaga kreatywność. Najważniejsze jest jednak to, że ArchicCAD automatyzując tworzenie dokumentacji i dbając o spójność projektu pozwala architektom skupić się na tym, co jest istotą ich zawodu, na pracy twórczej.

+ Ograniczenia i perspektywy

 ArchiCAD STAR(T) Edition pozwala w pełni korzystać z zalet nowoczesnego oprogramowania opartego na technologii Wirtualnego Budynku, jednak jego możliwości są nieco ograniczone w stosunku do pełnej wersji programu ArchiCAD. Ograniczenia te nie są jednak bardzo istotne z punktu widzenia indywidualnych architektów i niewielkich pracowni (zobacz zestawienie różnic dostępne na dole strony). Użytkownicy programu ArchiCAD STAR(T) Edition mogą w każdej chwili wymienić posiadane oprogramowanie na pełną wersję programu ArchiCAD i bez przeszkód kontynuować rozpoczęte projekty, dopłacając kwotę zbliżoną do odpowiedniej różnicy cen (patrz cennik).

This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for parts of the site to operate and have already been set. You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site will not work.